Zhongshan Liquan Lighting Appliance Factory Updated

26 Xianlong Village Ave., Haizhou, Guzhen, Zhongshan, Guangdong
, 528403 China