Shenzhen Shenglikang Industry Development Co., Ltd. Updated

East Tower, 6F, Shangfu Mansion, Dengliang Rd., Nanyou, Shenzhen, Guangdong
, 518054 China