Shanghai Huabei Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch Updated

Rm.711, Building 1, Tongjian Building, Shennan M Rd., Futian District, Shenzhen, Guangdong
, 518031 China