Lanzhou Lanxing Resin Co., Ltd. Updated

No.279, Yanchang Road, Chengguan District, Lanzhou, Gansu
, 730046 China