Jiekang Technology (shenzhen) Co., Ltd. Chongqing Office Updated

No. 13, Shipuqiao New Rd., High-Tech Industry Development Area, Chongqing
, 400039 China