Guangzhou Garment Industry Corp. Updated

7/F, No. 46, Shangjiu Road, Guangzhou, Guangdong
, 510140 China