Chaozhou Fengxi Yihua Porcelain Factory Updated

12, Bisheng Lu, Feng'Er Development Zone, Fengxi, Chaozhou,Guangdong
, 521031 China